[Bắc Giang] Du lịch khám phá Chùa Vĩnh Nghiêm tỉnh Bắc Giang

Ba đại danh lam và trung tâm phật giáo trúc lâm thời Trần gồm: Yên Tử – Nơi phật hoàng Trần Nhân Tông sáng lập thiền phái Trúc Lâm, Chùa Quỳnh Lâm – Đại học Phật giáo đầu tiên của nước Đại Việt và Chùa Vĩnh Nghiêm – Nơi đào tạo tăng tài cho cả nước. Yên Tử và Quỳnh Lâm, tiếp đến và Vĩnh Nghiêm, một hành trình phật giáo mà người con phật nào cũng muốn đặt chân tới.

Trong suốt hơn 700 năm qua, chùa Vĩnh Nghiêm là nơi lưu giữ những dấu tích về việc phát triển Phật giáo những giai đoạn sau của Phật hoàng Trần Nhân Tông. Đó là công cuộc hoằng hóa Đạo pháp của Tổ đệ nhị Pháp Loa và Tổ đệ tam Huyền Quang. Từ những năm đầu thế kỷ 20 đến nay, chùa vẫn còn lưu giữ 8 tấm bia của những thời kỳ Mạc, Lê, Nguyễn có nội dung về công đức trùng tu tôn tạo chùa và những dấu ấn thời điểm xây dựng phát triển chùa Vĩnh Nghiêm. Chùa cũng là nơi tàng trữ những bộ ván kinh rộng tới 10 gian nhà, người xưa gọi là Mộc thư cố. Đó là kho sách cổ vô cùng quý giá lưu lại lịch sử của những sự kiện lớn trong chùa từ thế kỷ 13 đến thế kỷ 19.

Please follow and like us:
[Bắc Giang] Du lịch khám phá Chùa Vĩnh Nghiêm tỉnh Bắc Giang was last modified: June 10th, 2018 by Admin

Leave a Reply