[Bài 3] Hướng dẫn thực hành Phương pháp Thiền theo Pháp Lý Vô Vi

Đây là bài thuyết giảng và hướng dẫn phương pháp Thiền theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp của Thiền Sư Lương Sĩ Hằng. Video này được thực hiện năm 2006 nên là bản cuối cùng do Thiền Sư trình bày theo lời yêu cầu của một số bạn đạo. Những bản video trước cũng có giá trị như nhau tùy theo thời điểm đã thực hiện.

Please follow and like us:
[Bài 3] Hướng dẫn thực hành Phương pháp Thiền theo Pháp Lý Vô Vi was last modified: May 1st, 2018 by Admin

Leave a Reply