[BÌNH THUẬN] Du lịch khám phá Bình Thuận với thông tin chi tiết nhất

Biển luôn mang lại cho con người những giá trị sống vững bền. Biển tại Bình Thuận cũng như vậy. Là một trong những ngư trường lớn nhất của Việt Nam, biển Bình Thuận đem lại lợi ích lớn về kinh tế nhưng cũng là nền tảng xây dựng nên văn hóa cho cả một vùng đất. Cuộc sống của những ngư dân Bình Thuận đầu tiên diễn ra như thế nào, tất cả bắt nguồn từ chuyến vượt biển lịch sử của hơn 300 năm trước.

Please follow and like us:
[BÌNH THUẬN] Du lịch khám phá Bình Thuận với thông tin chi tiết nhất was last modified: June 26th, 2018 by Admin

Leave a Reply