Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy – Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy – Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Wake at dawn with winged heart and give thanks for another day of loving

Thơ Kahlil Gibran – Trần Hữu Kham dịch giả

Để những ai nhìn đời toàn gai góc
Còn cơ may trông thấy được hoa hồng

Let those who only see the thorns have eyes to see the rose

Thơ Rabindranath Tagore

Please follow and like us:
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy – Ta có thêm ngày nữa để yêu thương was last modified: August 2nd, 2018 by Admin

Leave a Reply