[Huế] Du lịch khám phá lăng tẩm các chúa Nguyễn ở Huế

Du lịch khám phá hệ thống lăng tẩm các chúa Nguyễn ở Huế gắn liền với sự thăng trầm của chiếc ngai vàng triều Nguyễn (1802 – 1945).

Trải qua 13 đời vua, nhưng vì những lý do lịch sử phức tạp mà hiện còn 7 khu lăng tẩm theo thứ tự gồm: Lăng Gia Long (Thiên Thụ Lăng), Minh Mạng (Hiếu Lăng), Thiệu Trị (Xương Lăng), Tự Đức (Khiêm Lăng), Dục Đức (An Lăng), Đồng Khánh (Tư Lăng) và Khải Định (Ứng Lăng). Nếu đứng từ vị trí trung tâm của Cố đô, 7 khu lăng này đều nằm về hướng tây của kinh thành Huế, đó là biểu tượng “Thái dương tây hạ” (Mặt Trời lặn phía Tây)….

Please follow and like us:
[Huế] Du lịch khám phá lăng tẩm các chúa Nguyễn ở Huế was last modified: July 2nd, 2018 by Admin

Leave a Reply