Hướng dẫn download và cài đặt games GTA V ( Grand Theft Auto V) thành công 100%

Hướng dẫn download và cài đặt game GTA V ( Grand Theft Auto V) thành công 100%, BẢN CRACK RELOADED: (VERSION 1.41)

PART 1: http://zipansion.com/1XzEW
PART 2: http://zipansion.com/1XzNB
PART 3: http://zipansion.com/1XzS1
PART 4: http://zipansion.com/1XzXV
PART 5:  http://zipansion.com/1Xzcj

CRACK FIX: http://zipansion.com/1Xzhj

PATCH TIẾNG VIỆT: http://zipansion.com/1XzmI

Bản mới chuẩn…

Tải download 12 phần GTA 5 (Grand Theft Auto V) có sẵn tại đây để cùng trong một thư mục, sau đó click chuột phải vào part 1 rồi chọn “Extract Here” đợi cho bộ cài đặt xong, sau đó lại chạy file Setup.exe để cài đặt Game GTA 5 (Grand Theft Auto V):

Phần 1: http://zipansion.com/1aUJU

Phần 2: http://zipansion.com/1aULH

Phần 3: http://zipansion.com/1aUM7

Phần 4: http://zipansion.com/1aUN8

Phần 5: http://zipansion.com/1aUOg

Phần 6: http://zipansion.com/1aUPu

Phần 7: http://zipansion.com/1aUQj

Phần 8: http://zipansion.com/1aUS3

Phần 9: http://zipansion.com/1aUTi

Phần 10: http://zipansion.com/1aUUl

Phần 11: http://zipansion.com/1aUWF

Phần 12: http://zipansion.com/1aUXy

Please follow and like us:
Hướng dẫn download và cài đặt games GTA V ( Grand Theft Auto V) thành công 100% was last modified: July 2nd, 2018 by Admin

Leave a Reply