Nguyên nhân vỡ đập thủy điện tại Lào do xây dựng không đạt chuẩn ?

Bộ trưởng Lào nói đập bị vỡ do ‘xây dựng không đạt chuẩn’ – Những công ty tham gia xây dựng đập “sẽ không có cơ sở để phủi sạch trách nhiệm của mình đối với vụ này”.

Bộ trưởng Mỏ và Năng lượng Lào Khammany Inthirath cho biết nguyên nhân vụ vỡ đập Xe Pian-Xe Nam Noy ngày 23 tháng 7 là do “xây dựng không đạt chuẩn”.

Cũng theo Bộ trưởng Inthirath, chính phủ Lào đã thành lập lực lượng đặc biệt với nhiều công ty liên quan đến việc xây đập, để “tìm ra nguyên nhân sự cố”. Ông còn nhấn mạnh những công ty tham gia xây dựng đập “sẽ không có cơ sở để phủi sạch trách nhiệm của mình đối với vụ này”.

Trong khi đó, theo thông cáo gửi cho CNN, Công ty xây dựng và kỹ thuật SK của Hàn Quốc, một phần của liên doanh xây đập Xe Pian-Xe Nam Noy, nhấn mạnh còn quá sớm để có thể khẳng định nguyên nhân gây ra vụ vỡ đập. Công ty SK nói rõ: “Chúng tôi đang tập trung nỗ lực cứu hộ. Nguyên nhân sự cố sẽ được điều tra và công bố”.

Causes of broke out dams in Laos due to ‘ non-standard construction ‘

The Lao minister said the dam broke out by ‘ non-standard building ‘-the company involved in the dam construction “will not have the basis to clean up its responsibilities to the case.”

The Minister of Mines and Energy of Laos Khammany Inthirath said the cause of the breaking of the Pian-car South Noy car on July 23 was due to “unstandard construction”.

Also according to Minister Inthirath, the Government of Laos established special forces with many companies involved in the construction of the dam, to “find out the cause of the incident”. He also stressed the construction companies of the dam “will not have the basis to clean up its responsibilities to the case.”

In the meantime, according to the announcement sent to CNN, the Korean Construction and Engineering Corporation of Korea, part of the joint venture-building of the car Dam-Nam Noy car, emphasis is too early to be able to affirm the cause of the beating break. The SK company articulates: “We are focusing on rescue efforts. The cause of the problem will be investigated and published “.

Please follow and like us:
Nguyên nhân vỡ đập thủy điện tại Lào do xây dựng không đạt chuẩn ? was last modified: July 28th, 2018 by Admin

Leave a Reply