[Quảng Trị] Du lịch khám phá Thành cổ Quảng Trị khúc tráng ca bất tử

Thành cổ Quảng Trị là một công trình thành luỹ quân sự và là lỵ sở của Nhà Nguyễn trên địa hạt Quảng Trị. Đây cũng là trung tâm tỉnh lỵ Quảng Trị thời thuộc Pháp và Chính quyền miền Nam. Đặc biệt trong cuộc tổng tấn công và nổi dậy năm 1972, Thành cổ được cả thế giới biết đến và khâm phục bởi những chiến công hiển hách, những tấm gương chiến đấu anh dũng hy sinh trong 81 ngày đêm đánh địch tái chiếm, bảo vệ thị xã Quảng Trị của quân và dân Việt Nam….

Please follow and like us:
[Quảng Trị] Du lịch khám phá Thành cổ Quảng Trị khúc tráng ca bất tử was last modified: May 28th, 2018 by Admin

Leave a Reply