Sài Gòn ngày 30 tháng 4 năm 1975 người dân di tản khỏi Sài Gòn

Thứ Ba ngày 29/4/1975 Di tản khỏi Sài Gòn, Với bất cứ giá nào hàng ngàn dân chúng tháo chạy khỏi Sài Gòn!

Tại bến cảng Sài Gòn, bằng bất cứ giá nào, hơn ngàn người dân tuyệt vọng, cố gắng leo qua bờ tường rào cát để xuống bên tầu. Hàng ngàn người cố gắng liều mạng vượt ra biển bằng mọi giá có thể sống hoặc có thể chết

Chúng tôi phải chạy vòng đến tòa đại sứ thì dân chúng tìm cách leo lên xe buýt, và bám vào hông xe. Xe buýt đàng sau phải chạy hơi nhanh , trẻ con bám vào thành xe rồi bị rớt xuống đường và bị bánh xe cán.

Dân chúng bám theo những chiếc xe Mỹ di tản chiếc này đến chiếc kia khiến đường phố bị kẹt cứng xe cộ. Cảnh sát họ muốn dùng súng đạn để đe dọa dân chúng, nhưng dân chúng bây giờ chẳng còn sợ gì cả . Những điều mà bây giờ họ đang sợ thì nó kinh khiếp hơn rất rất nhiều.

Những người dân chạy bám theo người Mỹ đến tòa đại sứ, họ nghĩ oó thế họ có cơ hội thoát khỏi Việt Nam hoặc là không. Cổng tòa đại sứ đã khóa đóng, nhân viên Mỹ phải đánh lộn để bò được lên cổng tường, và chúng tôi đã bò….

Please follow and like us:
Sài Gòn ngày 30 tháng 4 năm 1975 người dân di tản khỏi Sài Gòn was last modified: April 17th, 2018 by Admin

Leave a Reply