Tổng thống Philippines hôn môi nữ lao động ở Hàn Quốc – President Philippines kissing Women

Tổng thống 73 tuổi của Philippines nói nụ hôn chỉ là trò đùa giúp mọi người vui vẻ, khi gặp gỡ các công nhân làm việc tại Hàn Quốc.

Tổng thống Philippines Rodrigo Durtete mới đây có chuyến thăm đến Hàn Quốc và gặp gỡ cộng đồng người Philippines ở Seoul.

Trước khi kết thúc bài phát biểu, ông Duterte nói rằng sẽ tặng một quyển sách để đổi lấy một nụ hôn và đề nghị cụ thể một khán giả.

Một người phụ nữ đồng ý để Tổng thống hôn môi, và sau đó nói thêm rằng mình đã kết hôn.

Ông Duterte nói với đám đông khoảng 3.000 người đang hò reo cổ vũ: “Đừng nghiêm trọng quá. Đó chỉ là trò đùa để giúp mọi người vui vẻ”.

Cơ quan Thông tấn nhà nước Philippines cho hay người phụ nữ này có tên Bea Kim. “Không có ác ý trong đó”, cô nói. “Với tôi, với ông ấy, nó không có nghĩa gì cả”.

Age 73 of the Philippines President said the Kiss was just a joke to help people have fun, when meet the workers working in South Korea.

President of the Philippines Rodrigo Durtete recently toured South Korea and meet the Filipino community in Seoul.

Before the end of the speech, Duterte said he will donate a book to exchange a kiss and suggested a specific audience.

A woman agree to President kiss the lips, and then added that he was married.

Mr. Duterte told the crowd of about 3,000 people who are chanting the cheer: “don’t be too serious. That is just a joke to help people have fun “.

Philippine State news agencies said the woman named Bea. “There is no evil in it”, she said. “To me, with him, it doesn’t mean anything”.

Please follow and like us:
Tổng thống Philippines hôn môi nữ lao động ở Hàn Quốc – President Philippines kissing Women was last modified: June 5th, 2018 by Admin

Leave a Reply