Video bài hát Tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi – VTV6 HD

Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi, Tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi …

Bài hát: Việt Nam Ơi

Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi
tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi
Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi
tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi
Bước giữa nắng tràn
Đường phố nơi tôi
Từ thơ bé đã quen
Giữa đất nước này
Niềm tin luôn căng tràn
Đừng lo lắng cười lên
Và gió qua tán cây
hòa trong tiếng trẻ thơ đùa vui cười
Và nắng, trên lá reo
ngày xanh tươi sáng Việt Nam ơi
Từ nơi đồng xanh thơm hương lúa
về nơi nhà cao xe giăng phố
Hòa một niềm tin reo ca
(eh oh eh oh)
Từ nơi đảo xa mênh mông sóng
Về nơi đồi cao bay mây trắng
Một vòng tay nối tròn Việt Nam
Bao la đất trời
Quê hương xanh ngời
Xòe tay đón nắng mai cười trong mắt
Bao nhiêu con người
Chung tay xây đời
Niềm tin nơi một Việt Nam sáng tươi
Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi
tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi
Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi
tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi
Và gió, qua tán cây
hòa trong tiếng trẻ thơ đùa vui cười
Và nắng, trên lá reo
ngày xanh tươi sáng Việt Nam ơi
Từ nơi đồng xanh thơm hương lúa
về nơi nhà cao xe giăng phố
Hòa một niềm tin reo ca
(eh oh eh oh)
Từ nơi đảo xa mênh mông sóng
Về nơi đồi cao bay mây trắng
Một vòng tay nối tròn Việt Nam
Bao la đất trời
Quê hương xanh ngời
Xòe tay đón nắng mai cười trong mắt
Bao nhiêu con người
Chung tay xây đời
Niềm tin nơi một Việt Nam sáng tươi
Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi
tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi
Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi
tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi
Từ nơi đồng xanh thơm hương lúa
Về nơi nhà cao xe giăng phố
Hòa một niềm tin reo ca
(eh oh eh oh)
Từ nơi đảo xa mênh mông sóng
Về nơi đồi cao bay mây trắng
Một vòng tay nối tròn Việt Nam
Bao la đất trời
Quê hương xanh ngời
Xòe tay đón nắng mai cười trong mắt
Bao nhiêu con người
chung tay xây đời
Niềm tin nơi một Việt Nam sáng tươi
Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi
tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi
Việt Nam hỡi, Việt Nam ơi
tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi

Please follow and like us:
Video bài hát Tự hào hát mãi lên Việt Nam ơi – VTV6 HD was last modified: May 24th, 2018 by Admin

Leave a Reply