Video Clip khám phá buổi lễ của Hội Thánh Đức Chúa Trời Tà Đạo

Thời gian qua, một số thành viên Hội Thánh Đức Chúa Trời ở Việt Nam lợi dụng danh nghĩa mở các văn phòng đại diện, thành lập công ty, buôn bán hàng đa cấp, trung tâm trá hình… với mục đích là tuyên truyền, phát triển tổ chức, gây nhiều phức tạp về trật tự, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hoạt động tôn giáo.

Hội Thánh Đức Chúa Trời liên quan đến hệ phái Tin lành ở nhiều nước đều có. Tuy nhiên, hội này ở Hàn Quốc theo thông tin mới nhất gọi tên Đức Chúa Trời Mẹ. Hội này đã bị hệ phái Tin lành chính thống ở Hàn Quốc lên án. Người ta khẳng định hội này là tà đạo, dù giới nghiên cứu tôn giáo không thích dùng từ này lắm, nhưng đó là sự thật.

Giáo sư Đỗ Quang Hưng chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về tôn giáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết Hội này có hai điểm dở:

Thứ nhất: về mặt thần học thì Chúa chỉ có 3 ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và Thánh Thần thôi. Nhưng, ông Ahn Sahng-hong (người đứng đầu Hội Thánh Đức Chúa Trời) sai lầm hay cố tình nâng bà vợ của mình lên thành Thiên Chúa. Ở đây nói một cách quá lên là vi phạm và ngạo mạn. Chúa không đồng nhất một con người cụ thể nào thành Chúa được, nâng một người trần mắt thịt thì không bao giờ là đúng. Thiên Chúa chỉ phái một người con duy nhất của mình là đấng Giê-su xuống làm người thôi.

Thứ hai: người ta gọi là tà giáo, trong nhiều phương diện của tổ chức, hệ phái này hơi cực đoan. Trong cực đoan có hai phương diện là đụng đến xã hội và truyền thống văn hóa, thờ cúng tổ tiên như báo chí phản ánh.

Please follow and like us:
Video Clip khám phá buổi lễ của Hội Thánh Đức Chúa Trời Tà Đạo was last modified: May 3rd, 2018 by Admin

Leave a Reply